h

Weet wat u stemt

2 oktober 2019

Weet wat u stemt

Een kamermeerderheid verwierp 9 sept jl. een motie van SP Tweedekamerlid Henk van Gerven die meer democratische invloed wil van de gemeente om goede ziekenhuiszorg te behouden. Wilt u dat inwoners zeggenschap krijgen? Weet wat u stemt!

Foto: SP

MOTIE VAN GERVEN SP TWEEDE KAMER

voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 9 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede en goed bereikbare ziekenhuiszorg van groot belang is voor de volksgezondheid en leefbaarheid in de regio;

overwegende dat de invloed van het lokaal bestuur als democratisch gelegitimeerde overheid bij de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg beperkt is en versterking behoeft;

spreekt de wenselijkheid uit van de invoering van een zwaarwegend adviesrecht bij belangrijke beslissingen van het plaatselijk ziekenhuis zoals fusies, het sluiten van acute afdelingen en grootschalige nieuwbouw of vernieuwbouw;

vraagt de regering dit in regelgeving vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Reactie toevoegen

U bent hier