h

Woerdense beleid voor hondenbelasting niet in lijn met het afvalbeleid

19 oktober 2019

Woerdense beleid voor hondenbelasting niet in lijn met het afvalbeleid

Foto: Roel Visser / Tribune April, 2008

De SP wil dat beleid voor hondenbelasting geschrapt wordt uit de begroting 2020-2023 en vervolgens structureel. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat de heffing opgenomen is in de begroting terwijl er al zoveel en door verschillende partijen in de Raad tegen geknokt is. En ook landelijk steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer heffen. 

Dit jaar nog werd in Woerden met een zeer ruime meerderheid (21 stemmen voor) een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om andere dekking te vinden voor de heffing. Met name STERK, VVD en InwonersBelangen hebben er veel al flink veel moeite voor gedaan zegt De Mooij. Zij hoopt samen met een meerderheid van de Raad een amendement in te dienen bij de begrotingsraad die voor eens en altijd een einde maakt aan de hondenbelasting. De Mooij: ’’Het beleid voor de hondenbelasting is niet in lijn met het Woerdense afvalbeleid, dat inwoners beloont voor goed gedrag. Deze lijn doortrekkend past het de gemeente niet om een groep inwoners die met hun inspanningen verantwoordelijkheid tonen voor het schoonhouden van de leefomgeving, te belasten. De hondenvelden hebben algemeen nut, zij werken in het voordeel van alle inwoners, een gezelliger en schoner Woerden. Derhalve dienen deze niet te worden doorberekend aan uitsluitend een groep van inwoners. De heffing voor hondenbezit wordt bovendien ervaren als zeer onrechtvaardig ten opzichte van het bezit van katten die kosteloos hun uitwerpselen kunnen deponeren in de wijk.”

Reactie toevoegen

U bent hier