h

Woerden solidair met Monfoort! Samen sterk voor kwetsbare ouderen!

11 december 2019

Woerden solidair met Monfoort! Samen sterk voor kwetsbare ouderen!

Foto: SP

De menselijke maat verdwijnt in de zorg voor onze meest kwetsbare naasten. Dit mag niet gebeuren! De Regering dient te waarborgen dat zorg voor ouderen in de eigen leefomgeving een basisvoorziening is.

Waarom is dit belangrijk?

Het is verschrikkelijk dat kwetsbare ouderen, zelfs op hoge leeftijd, nog gedwongen worden om te verhuizen doordat een zorginstelling niet rendabel is. Het is ook voor hun naasten, voor mantelzorgers ondoenlijk. Dit alles heeft grote gevolgen voor het welzijn van deze mensen.

Zo moeten we de zorg niet willen regelen! Dit moet anders! 

Zorg voor onze kwetsbare ouderen hoort een basisvoorziening te zijn in elke gemeente, geen verdienmodel voor zorgondernemers!Door de handen ineen te slaan kunnen we samen sterk gaan staan voor de ouderenzorg!
Extra druk kan op de Regering worden gezet als fracties van de politieke partijen in Woerden en Montfoort hun Tweede Kamerleden vragen zich sterk te maken voor ouderenzorg.

In Montfoort dreigt ouderenzorg nu snel te verdwijnen vanwege de sluiting van de Bloesemhof (kleinschalig (groeps)wonen) en de Vlinderhof (dagbesteding). Dit zijn locaties van zorginstelling Rijnhoven. Ook in Woerden heeft deze instelling locaties voor ouderenzorg, de Vijverhof (kleinschalig (groeps)wonen) en de Daghof (dagbesteding) te Harmelen. 

Teken de petitie, Woerden solidair met Montfoort! 
Samen sterk voor de zorg voor kwetsbare ouderen! Regering, waarborg zorg als basisvoorziening in de eigen gemeente!

Reactie toevoegen

U bent hier