h

Onzekerheid, spanning en stress nieuwe maatstaf zorgorganisatie Reinaerde?

31 januari 2020

Onzekerheid, spanning en stress nieuwe maatstaf zorgorganisatie Reinaerde?

Foto: SP

Hieronder volgt een persbericht van de bewoners van Reinaerde, van de locatie Selma Lagerlofweg in Woerden,  d.d. 31jan 2020. Over de onzekere situatie voor alle bewoners van de locatie en hun naasten:

Het is tijd. Tijd voor actie. Tijd voor transparantie. Tijd voor de waarheid. Tijd die er eigenlijk niet is, maar die noodzakelijkerwijs wel genomen gaat worden. Noodzakelijkerwijs omdat de omstandigheden een reactie oproepen. Een reactie die er niet om liegt. Een statement. Een mogelijkheid om het verhaal eens vanuit een ander licht te bekijken.

Perspectief
Wat is dat perspectief dan? Het perspectief van de mensen om wie het gaat. De bewoners. De verwanten. De direct betrokkenen. Wat doen deze perikelen met hun? Hoe gaan zij er mee om? Hoe houden zij zich staande? Wat vinden zij van de manier van werken van Reinaerde? Antwoorden die niet of nauwelijks in de persberichten te vinden zijn.

Communicatie en vertrouwen
Om de verstandhouding tussen organisaties en particulieren netjes te houden zijn er onder andere een heldere communicatie en over en weer vertrouwen nodig. Het een kan niet zonder het andere. Laat Reinaerde nu bij alle twee op zijn zachtst gezegd flink in gebreke blijven. Maar naar buiten toe doen ze alsof ze alle moeite doen. Alsof ze ondersteuning aanbieden. Alsof ze alles open en eerlijk communiceren met de direct betrokkenen. Alles om hun onkunde en onbekwaamheid te maskeren.

Sociale impact
Onkundig. Onbekwaam. Dat zijn ze. En daar komt ook nog het facet onmenselijk bij. Reinaerde kijkt alleen maar naar het werk. Zorg is voor hun werk. Core business. Als dat aangetast wordt, ben je als organisatie niet meer winstgevend en ga je kijken naar bedrijfsactiviteiten die niet meer rendabel zijn. En die stoot je af. Zo gaat dat nou eenmaal in de bedrijfseconomie en branches waar er marktwerking is. Zo ook in de zorg, bij Reinaerde en dus aan de Selma Lagerlöfweg. Zeven bewoners worden niet meer als rendabele business gezien en worden, zonder ook maar één blik te werpen op de sociale impact die het heeft, weggestuurd als het ware. Weggerukt uit hun sociale omgeving. Weg van vrienden. Vriendinnen. Bekende omgeving. Verwanten. Werk.

Ongeloof
Zo voelen de mensen waar het echt om gaat zich. Vol ongeloof, onmacht, onzekerheid. Maar dat kan Reinaerde niet schelen. Zij gaan gewoon door met hun eigen plan. Dreigementen worden niet geschuwd. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Hun manier van handelen komt nooit in de pers. Tot nu…

Bewoners Reinaerde.

 

Foto: SP

 

Reactie toevoegen

U bent hier