h

Balans in Woerdense straatnamen

17 februari 2020

Balans in Woerdense straatnamen

Foto: Wilma de Mooij

De benaming van wijken en straten in de gemeente Woerden heeft een ongelijkmatige verdeling in mannen- en vrouwennamen. De SP vraagt hier aandacht voor met een motie, samen met Inwonersbelangen. De motie heeft als doel, bewustwording en als gevolg daarvan concreet meer vrouwennamen in het straatbeeld.

Foto: SP

De gemeente zou in dit kader de uitgangspunten voor inclusie anno 2020 wat concreter kunnen stellen voor de straatnaamgeving vindt de SP. Het aantal vrouwen van historische of baanbrekende faam en betekenis is dermate groot dat de gemeente Woerden met gemak met behulp van de nieuwbouw de balans en daarmee de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen in de benaming van wijken en straten kan waarborgen. 

Vrouwen en mannnen hebben een gelijkwaardige positie in Nederland, ook in economisch opzicht. Dat zou dankzij de nieuwbouw weerspiegelt kunnen worden voor het gehele Woerdense straatbeeld. De Mooij: "De gemeente zou bijvoorbeeld de onbalans kunnen rechtzetten door in een nieuwbouwwijk alle straatnamen te vernoemen naar een vrouw en daarmee kan ook recht worden gedaan aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving".

https://www.ad.nl/woerden/pleidooi-voor-eerlijke-man-vrouw-verhouding-bi...

Reactie toevoegen

U bent hier