h

Verzoek extra ondersteuning inwoners in het kader van coronacrisis

16 april 2020

Verzoek extra ondersteuning inwoners in het kader van coronacrisis

Foto: SP

De huidige crisis raakt veel mensen. Voor ondernemers worden er maatregelen getroffen en ook niet-ondernemers hebben extra ondersteuning nodig, zoals inwoners met een uitkering, een onzeker flex- of een 0-uren contract, payrol- , uitzend, oproep-, en invalkrachten. Deze mensen komen in de problemen als hun inkomsten voor een deel wegvallen of de vaste lasten groter worden ten gevolge van de corona crisis. Aan woonlasten, energie en zorgkosten wordt een groot deel van hun (toch al niet royale) inkomen besteed. Deze kosten zo laag mogelijk houden draagt direct bij aan hun bestaanszekerheid.

SP Woerden heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Is het gemeentebestuur bereid om alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om de hieronder genoemde maatregelen te realiseren en de gevolgen van niet gerealiseerde maatregelen zoveel mogelijk te compenseren?
  2. Is het college bereid de mogelijkheden tot ondersteuning, compensatie, vrijstellingen, toeslagen, kwijtschelding  voluit bekend te maken onder alle inwoners van Woerden en het niet te beperken tot de speciale gemeentelijke website, bedoeld voor ondernemers met of zonder personeel?

De SP vindt de volgende maatregelen nodig:

  • De komende huurverhogingen (zo’n 5%) moeten worden geschrapt. Niet alleen voor de sociale woningbouw maar ook in de vrije sector waar veel mensen noodgedwongen een veel te groot deel van hun inkomen aan huur moeten besteden.
  • Een extra huurtoeslag is nodig voor mensen die door de corona-crisis problemen hebben om de huur te betalen en daardoor in ander problemen kunnen geraken.
  • De verhuurdersheffing voor woningcoöperaties dient juist nu te worden ingetrokken, zodat geld vrijkomt om de huren te verlagen en te investeren in volkshuisvesting.    
  • Afschaffen eigen risico omdat het a-sociaal is om tijdens deze crisis het eigen risico van 385 Euro in de zorg te handhaven terwijl er miljarden op de plank liggen bij de zorgverzekeraars. 
  • Geen wachtdagen bij ziektemeldingen als er een extra risico op besmetting bestaat en doordat mensen doorwerken terwijl ze ziek zijn omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 

Met vriendelijke groet,
SP Woerden,

Wilma de Mooij
Jan Willem Weijers

Reactie toevoegen

U bent hier