h

Vragen uit de samenleving, beschermingsmateriaal voor Woerdense Zorg

16 april 2020

Vragen uit de samenleving, beschermingsmateriaal voor Woerdense Zorg

Foto: SP

18 maart jl. stelde de fractievoorzitter van de Woerdense SP via de groeps-app een vraag aan college B&W en de andere fractievoorzitters. Het was een voorstel om na te gaan of het mogelijk was om als gemeente actie te ondernemen voor beschermingsmaterialen voor de zorg. Bijvoorbeeld door Woerdense ondernemers te motiveren en zo mogelijk te faciliteren, eventueel in samenwerking met FermWerk.

Doel: zo massaal mogelijk beschermingsmiddelen te realiseren voor zorgmedewerkers tegen coronabesmettingen. De Mooij had signalen ontvangen uit de samenleving en navraag gedaan. Daaruit bleek dat zorgmedewerkers in Woerden in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg kwetsbare mensen verzorgden zonder voldoende beschermingsmateriaal. Zij stelde in maart en begin april diverse vragen schriftelijk aan het college zoals over de opvang van Woerdenaren in zorghotel bijv i.s.m. hospice voor degenen die niet thuis kunnen uitzieken of niet naar de IC willen voor behandeling, vragen over de GGD, over cijfers van RIVM i.r.t. cijfers van huisartsen en over metingen in het Woerdens rioolwater m.b.t. corona.
Vanuit de Woerdense SP fractie zijn voorts door Jan Willem Weijers vragen gesteld aan GroenWest over het voorkomen van huisutzettingen gedurende en/of ten gevolge van de crisis.

Bijgevoegd: interview RPL Radio, Actueel d.d. 14 maart 2020

Reactie toevoegen

U bent hier