h

SP Statenfractie verzocht Provincie Utrecht zich in te zetten voor algeheel verbod op gaswinning

11 april 2018

SP Statenfractie verzocht Provincie Utrecht zich in te zetten voor algeheel verbod op gaswinning

De SP Statenfractie heeft op 12 maart jl. aan de Gedeputeerde van Utrecht vragen gesteld over gaswinning onder Woerden. Met daarin de vraag of de Provincie zich wil inspannen voor een algeheel verbod op gaswinning in Nederland, samen met Provincie Zuid Holland.  

De Gedeputeerde antwoorde 2 april jl. dat het aanboren van nieuwe aardgasbronnen waar dan ook niet bijdraagt aan de gewenste transitie naar aardgasvrije wijken en de transitie naar duuzame energie in zijn algemeenheid en dat Provincie Utrecht zich blijft inspannen voor de energietransitie. Aan het Rijk heeft de Gedeputeerde gevraagd uiterst terughoudend te zijn met winnen van gas uit kleine gasvelden.
De Provincie is op dit moment niet voornemens om zich in te spannen tot een algeheel verbod op gaswinnen in Nederland.

De antwoordbrief van de Provinciale Staten d.d. 2 april jl. vindt u hier.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier