h

Kritiek op woningbouw Zegveld

17 augustus 2019

Kritiek op woningbouw Zegveld

Het Zegveldse Dorpsplatform heeft in het AD van 16 aug jl. kritiek geuit op de woningbouw aldaarDe kritiek is niet mals, het college zou zich niet houden aan afspraken uit de Zegveldse woonvisie en afspraken uit de provinciale visie.

Bouwen in het veenweidegebied zou alleen te rechtvaardigen zijn als dat ten goede komt aan de lokale behoefte. Het college wuift de kritiek weg met diens inmiddels welbekende mantra: “door de nieuwbouw wordt doorstroming op gang gebracht ten faveure van lokale woningzoekenden”.
De SP heeft kritische vragen gesteld aan het Woerdense college.  

Reactie toevoegen

U bent hier