h

Sociaal samenwerken aan gezonde wijken

8 augustus 2019

Sociaal samenwerken aan gezonde wijken

Foto: Gemeente

Minister Ollongren is in gesprek met Utrecht over woningbouw in Rijnenburg. Het belang van het lenigen van woningnood weegt op tegen de bouw van windmolens en zonneweiden. Er is ruimte voor 20.000 - 25.000 woningen.

“De economische druk van regio Utrecht op Woerden is heel sterk” zei Wethouder Noordhoek eerder dit jaar tegen de Woerdense gemeenteraad. De regionale woonbehoefte zou (opnieuw) een claim leggen op Woerdens grondgebied. Er worden plannen voorbereid die de groene boerenstad lijken om te gaan bouwen tot een kleine provinciale metropool, in de kernen wordt elk stukje (vrijkomend) groen volplempt met huizen. Prachtig groen dat in jaren zo is gegroeid en in goede staat verkeerd wordt gekapt voor huizen tussen huizen, pal tegen huizen. Plannen die privacy in de weg staan en waarvoor flora en fauna moeten wijken. Ook beschermde dieren zouden het nakijken hebben.

Onder de ‘Utrechtse druk’ en rode contouren regelt het Woerdens college woningbouw in op postzegeltjes grond zonder vruchtbare samenspraak van omwonenden, het lukt de gemeente niet om breed gedragen inspraakuitkomsten te leveren op de bouwplannen. Met als gevolg dat rondom de beoogde bouwpercelen onrust heerst en het vertrouwen in de Woerdense politiek dalende is. 

Het college maakt in die bouwplannen maximaal gebruik van de grond voor woningen, minimaal voor groen, maximaal voor woningtypen en aantallen waarmee de projectontwikkelaar diens vereiste (maximale) winst binnenhaalt. Grond wordt vrijgemaakt voor woningen van boven de 3 ton terwijl de vraag onder de inwoners in hoofdzaak anders ligt. Slechts een miniem deeltje van de enorme regionale woonbehoefte wordt ermee opgelost terwijl het de wachtlijst voor het gros van de Woerdenaren nog langer in stand houdt. De extra huizen die Woerden voor regio Utrecht bouwt  zijn een druppel op de gloeiende plaat. De woningnood voor Woerden wordt er niet door gelenigd terwijl de onrust groeit. De bouw van de polder Rijnenburg daarin tegen is van een geheel andere orde, daar kunnen 20-25 duizend woningen worden gerealiseerd, op slechts een steenworp afstand van Woerden.

Fractievoorzitter van de Woerdense SP, Wilma de Mooij heeft n.a.v. vragen gesteld aan het college.

Reactie toevoegen

U bent hier