h

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

3 oktober 2019

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

Foto: openbaar
Op het zorg-meldpunt van de SP in Woerden hebben inwoners en zorgmedewerkers uit Woerden en omgeving ervaringsverhalen gedeeld over de HAP van het Antonius Ziekenhuis. Vier van deze ervaringen zijn in het zwartboek van 'de werkgroep Zorg voor Woerden' opgenomen (bevat 11 ervaringsverhalen). Twee meldpuntervaringen zijn voorgelezen tijdens de thema-avond over de Zorg 1 oktober jl. in het gemeentehuis van Woerden. 
 
In het zwartboek staat ook de 'geschiedenis' van het tweekoppige actiecomité' beschreven. Achtereenvolgens worden in de geschiedschrijving de betrokken politieke partijen uit Woerden genoemd die met raad en daad steunden. De SP wordt er willens en wetens niet in genoemd.
De SP betreurt het dat de werkgroep 'Zorg voor Woerden' de betrokkenheid van de SP afdeling en de vele SP-vrijwilligers niet heeft willen vermelden in het zwartboek (oplage 500 stuks). Ondanks (recente) herhaalde verzoeken daartoe aan de werkgroepleden. 
De fractie-en afdelingsvoorzitter van de SP in Woerden Wilma de Mooij steunde het actiecomité meer dan een jaar in lief en leed. De Woerdense SP vrijwilligers haalden honderden petitie-handtekeningen per week op. De SP hielp met mede financiering van de actie, de spandoeken, het materiaal, de stickers, flyers enz. Niets daarvan is terug te vinden in de geschiedenis van het actiecomité in het zwartboek van de werkgroep. De Mooij is diep teleurgesteld in de gang van zaken. ,,Als politiek leider zou ik geen knip voor de neus waard zijn als ik dit zou negeren. Voor al onze SP vrijwilligers die wekenlang voor deze actie op de markt stonden en langs de deuren gingen is dit een klap in het gezicht. Wij knokten maandenlang mee voor terugkeer van HAP-SEH en een streekziekenhuis in Woerden en verdienen daar respect voor". 
 
Voor de thema-avond over de toekomstige Zorg in Woerden 1 oktober jl. is SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven naar Woerden gekomen om als panellid de visie van de SP op de zorg in Woerden te geven en vragen te beantwoorden over de zorg, de politiek, verzekeraars en een Nationaal Zorgfonds. De SP knokt jaar en dag lokaal en landelijk, ook voor Woerden en in Woerden, het liefst samen met gelijkgestemde inwoners en politieke partijen voor goede zorg dichtbij. Dat doen we via de politiek en met acties voor behoud van streekziekenhuizen, voor zorg op de menselijke maat en voor zeggenschap van inwoners op belangrijke besluiten in ziekenhuiszorg. 
 
Voor Woerden lijkt de beweging langzaam maar zeker in de goede richting te gaan, maar er is nog wel wat werk te verzetten.De Woerdense SP-fractie staat daarbij achter de eigen Woerdense huisartsen en lokale kleinschalige maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. De fractie is wars van commerciële marktpartijen die hun slag willen slaan. De fractie knokt voor een HAP zoals de Woerdense huisartsen die graag zien, in goede kwalitatieve verbinding met de spoedzorg. 
 
Alle ervaringsverhalen uit het SP-meldpunt zijn in een SP-meldpuntboekje samengevoegd en onder de aandacht van de bestuurders van het Antonius ziekenhuis en de Tweede Kamer gebracht. Heeft u een ervaring met de zorg die u wilt delen: dat kan via het meldpunt.

Reactie toevoegen

U bent hier