h

Leven op een gasbel

Aanstaande zaterdag 25 maart 2017 staat SP Woerden vanaf 12.00 op winkelcentrum Molenvliet in Woerden om (meer) aandacht te vragen voor de problematiek rondom de gaswinning in Woerden.

Onder de wijk Molenvliet ligt een gasveld, het Papekopveld. Dertig jaar geleden is er een proefboring gedaan, toen was het te duur om het gas uit de grond te halen. Inmiddels is de gasprijs gestegen en is de productie in Groningen vanwege bodemdaling en aardbevingen dusdanig teruggeschroefd dat exploitatie in Woerden nu wel rendabel is.
Exploitatie van het Papekopveld is in handen van Vermilion Energy, een van oorsprong Canadees bedrijf met diverse dochterondernemingen.
De verwachting is dat dit bedrijf weinig geeft om milieuvervuiling in Europa. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor het waterwingebied.

Of er naar gas geboord mag worden wordt besloten door de minister van Economische Zaken. Echter, Vermilion heeft onlangs al aangetoond de toestemming voor een boring niet af te wachten. In Friesland is een put geboord, voordat het plan was goedgekeurd. De winst lonkt, de vergunning komt achteraf lijkt de strategie van Vermilion (Bron).
In de praktijk betekent dit twee dingen. Allereerst dat we snel in actie moeten komen, voordat Vermilion dit doet. Ten tweede betekent het dat we er niet vanuit moeten gaan dat iemand anders dit voor ons op gaat lossen. Wij, Woerdenaren moeten dit doen.

Gemeente Woerden dient geen enkele ruimte te bieden aan Vermilion en de belanghebbende regering, beide strijken een deel van de winst op op terwijl problemen als grond-daling pas in de toekomst optreden, als de winst al is besteed
(Bron).

SP Woerden vind het van belang dat Gemeente Woerden geen belanghebbende wordt door het inbakken van achteraf schade-financiering aan de burgers. De voltallige gemeenteraad heeft zich al uitgesproken tegen gaswinning, maar net als bij het Hofpoort Ziekenhuis twee jaar geleden heb je daar in de praktijk weinig aan. Zolang de deur naar onderhandelingsgesprekken met de burger op een flinke kier staat biedt het college ruimte aan Vermilion.

De landelijke partijen in Woerden kunnen bij hun partijgenoten in Den Haag vragen zich sterk te maken om kleine gasvelden niet te exploiteren. D66 heeft dit onlangs gedaan. SP Woerden stelde reeds in 2015 vragen welke door SP Tweede Kamerlid Eric Smaling zijn meegenomen in de schriftelijke vragen door de Tweede Kamer aan minister Kamp. Met de nodige alertheid volgden we de ontwikkelingen rondom de mijnbouwwet en de ‘kleine velden’ nauwlettend t.a.v. een eventueel akkoord voor exploitatie door Kamp. (woerden.sp.nl)

Ondanks de weerstanden van burgers en partijen tegen exploitatie in Woerden heeft Vermilion op 22 april 2015 in zijn presentatie aan de Gemeente duidelijk gemaakt de exploitatie van het Papekopveld in Woerden door te willen zetten (Bron). Het komt er op neer dat men draagvlak wil creëren, door onderzoek te laten doen en de burger te sussen met afspraken te maken over vergoeding van schade aan huizen (maximaal tot 30 jaar na boren).

Woerdenaren, trap er niet in! We weten dat de bevingen in Groningen in 30 jaar tijd alleen nog maar verder zijn toegenomen. NAM en het Kabinet wisten dat vanaf de start en tussentijds.
In dossier Groningen was reeds tientallen jaren bekend dat de bevingen zouden ontstaan en in toenemende mate sterker zouden worden. Willens en wetens is men gaan exploiteren, heeft de overheid diens begroting afgesteld op de winst en zo de burgers in Groningen langzaam in de grond laten zakken.

SP Woerden zegt vooraf NEE. Vermilion Go Home! Regering stop met fossiele brandstof.
Er is geen draagvlak voor onderhandelingen en draagvlak-gesprekken om boringen onder het Groene Hart door te zetten. Wij vinden dat de gemeente Woerden, het college hierin kei-duidelijk een eenduidig stelling dient te nemen. Stop! Geen olie of gas uit Papekop! Vermilion Go Home!

Als Woerden géén duidelijke stelling neemt tegen boringen, door de deur naar draagvlak creatie open te houden, dan geeft de Gemeente Woerden aan Den Haag (op voorhand) de kans om de rijksbegroting te financieren uit de opbrengst van Papekopveld (en de aandeelhouders van Vermilion te spekken). Dan heeft de Woerdenaar straks de nadelen en kunnen we hier nog jaren en jaren op de blaren zitten.

We zullen in actie moeten komen om dit met man en macht tegen te houden. Zaterdag is de eerste publieke actie. Deze actie is gericht op informeren en samenwerken. Alleen door samen een front te vormen tegen de gasboringen, kunnen we dit tegen houden.
Doe mee!

 

U bent hier