h

Onze visie op Woerden

Je kunt het programma van de SP in Woerden voor 2018 - 2022  hier online lezen
Of hieronder downloaden
DIT IS WAT WE IN DE PERIODE 2018-2022 WILLEN BEREIKEN VOOR WOERDEN, ONZE SPEERPUNTEN:
 • Energiebedrijf, Woerden fossielvrij voor elke portemonnee.
 • Zwemdiploma A voor ieder Woerdens kind.
 • W-pas voor een inkomensafhankelijke korting op sport en cultuur.
 • Minimaal 80% (huur 40% en koop 40%) woningen voor de lagere en middeninkomens.
 • Eigen-Bijdrage-Vrije gemeente. 
 • Marktwerking-Vrije gemeente als het om zorg gaat.
 • Géén gedwongen tewerkstellingen, geen gratis arbeid door uitkeringsgerechtigden.
 • Actieve bestrijding van armoede en adequate schuldhulpverlening.
 • Meer werkgelegenheid door een goed ondernemersklimaat (MKB, ZZP). 
 • Techniek (keuze)vak in basis- en voortgezet onderwijs en Woerdens beroepsonderwijs.
 • Woerden wordt een volwaardig intercitystation.
 • Betaalbaar wonen voor ieder inkomen. 
 • Roemernorm als bestuurlijke toetssteen.
 • De menselijke maat is richtinggevend.

U bent hier