h

Onze visie op Woerden

Je kunt het programma van de SP in Woerden voor 2018 - 2022  hier online lezen 
Of hieronder downloaden
DIT IS WAT WE IN DE PERIODE 2018-2022 WILLEN BEREIKEN VOOR WOERDEN, ONZE SPEERPUNTEN:

- Energiebedrijf, Woerden fossielvrij voor elke portemonnee.
- Eigen-Bijdrage-Vrije gemeente. 
- Marktwerking-Vrije gemeente als het om zorg gaat.
- Betaalbaar wonen voor ieder inkomen. 
- Zwemdiploma A voor ieder Woerdens kind.
- W-pas voor een inkomensafhankelijke korting op sport en cultuur.
- Minimaal 80% woningen voor de lagere- en  middeninkomens (40/40). 
- Géén gedwongen tewerkstellingen, geen gratis arbeid door
  uitkeringsgerechtigden.

- Meer werkgelegenheid door een goed ondernemersklimaat (MKB, ZZP). 
- Actieve bestrijding van armoede en adequate schuldhulpverlening.
- Roemernorm als bestuurlijke toetssteen.
- Techniek (keuze)vak in basis- en voortgezet onderwijs en Woerdens
  beroepsonderwijs.

Woerden wordt een volwaardig intercitystation. 

U bent hier