h

Onze visie op Woerden

Foto: SP Woerden
VOORWOORD 

In ons verkiezingsprogramma kunt u de visie van SP Woerden lezen. Ook beschrijven wij de doelstellingen die we in de periode 2018-2022 willen bereiken voor de inwoners van Woerden. Bestaand Woerdens beleid dat in onze visie past willen we uiteraard behouden en zo mogelijk verder verstevigen. 

Onze focus zal gericht zijn op het realiseren van gemeentelijk beleid dat zorg draagt voor gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en solidariteit. 

We willen bereiken dat de ‘eigenheid’ van Woerden blijft voortbestaan, een moderne gemeente in het Groene Hart. Een ambachtelijke groene stad met rondom kernen en dorpen gelegen in een flinke groene buffer van weilanden en natuurschoon rondom. 

We willen dat de gemeente duurzaam is, CO2 neutraal en dat er een voor alle Woerdenaren betaalbare fossielvrije energievoorziening beschikbaar is. 

Een gemeente die zich kenmerkt door goed leefbare, veilige en onderhouden wijken, veilige verkeersroutes, goed openbaar vervoer en voorzieningen dichtbij de mensen. We pleiten voor Woerden als stad met een intercitystation. 

Woerdense wijken met volop mogelijkheden voor sport en spel. Een breed cultureel en sport aanbod welke voor iedere portemonnee beschikbaar is. 

We willen zorgdragen voor gezonde scholen waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. We pleiten voor techniek als (keuze)vak op alle basisscholen, voortgezet onderwijs en Woerdens technisch beroepsonderwijs. Onderwijs dat alle kinderen volop kansen biedt om zich voor te bereiden op een eigen unieke goede toekomst. 

We zorgen voor een goed ondernemersklimaat dat helpt bij het creëren van meer werkgelegenheid. We gaan er zorg voor dragen dat de gemeente de belangen van de werknemers goed waarborgt bij eventuele aanbestedingen. 

We pleiten voor meer wijkagenten en meer middelen voor de bestrijding van drugsoverlast, adequate hulp bij armoedebestrijding en verslavingsproblematiek. 

We willen dat de gemeente vaart maakt met de bouw van woningen in het sociale- en middensegment, waarvan 80% woningen voor lagere- en middeninkomens (ieder 40%). 

Dit zijn de onderwerpen waar we de komende vier jaar actief mee aan de slag gaan als partij in de gemeenteraad. Tegelijkertijd zullen wij de verbinding met de mensen in de wijken en kernen blijven zoeken en samen met hen knokken voor verbetering. 

Wilma de Mooij
SP afdeling Woerden

U bent hier