h

HUURWONINGEN

1 maart 2016

HUURWONINGEN

Als u in gemeente Woerden op zoek gaat naar een betaalbare huurwoning dan valt dat nog niet mee.

De wachttijd voor een sociale woning varieert al tussen de zes en acht jaar, maar als u (samen met uw partner) meer verdient dan € 34.000,- per jaar dan is de kans klein dat u nog in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. U bent dan aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. Maar voor de meeste mensen is dit te duur en het aanbod is heel beperkt. Hierdoor kunnen mensen die in gemeente Woerden een (andere) woning willen huren geen kant op.

Ondanks de lange wachtlijsten stelt de huidige regering dat er niet te weinig, maar te veel sociale huurwoningen zijn. Daarom heeft de regering verschillende regels in het leven geroepen om corporaties te stimuleren hun woningvoorraad te verkopen of te liberaliseren.

Ter illustratie: in 1996 stelde VVD secretaris Remkes dat “corporaties in 10 jaar zeker 500.000 huurwoningen zouden moeten kunnen verkopen”. Dit is in de daaropvolgende jaren ook gebeurd en is één van de belangrijkste oorzaken van de absurde wachttijd van ±8 jaar voor een sociale huurwoning in Woerden.

Een andere oorzaak is sloop. De redenen voor sloop van huurwoningen die het vaakst worden aangevoerd, zijn dat de woningen verouderd zijn of vervallen (door achterstallig onderhoud). Natuurlijk is er voor verouderde woningen altijd nog het, bij corporaties minder geliefde, alternatief van renovatie, waarbij de huur minimaal stijgt. Bedenk verder dat er in de jaren van achterstallig onderhoud wel gewoon huurverhogingen worden toegepast. Ons lijkt het duidelijk dat er helemaal niks meer verkocht moet worden en ook niet gesloopt, er moeten juist woningen bij komen!

Mensen in Woerden kunnen geen kant op!

  • Jongeren moeten particulier gaan huren of zien zich gedwongen thuis te blijven wonen. Voor jongeren in verschillende dorpskernen komt daar nog bij dat er weinig tot geen huurwoningen voor hen zijn in het dorp. Dit beperkt niet alleen de jongeren, maar zorgt ook dat zij bijna allemaal uit het dorp verdwijnen met als gevolg vergrijzing en krimp en op den duur zelfs het verdwijnen van voorzieningen en verminderde leefbaarheid.

  • Ouderen zitten in een te groot huis, maar als ze kleiner gaan wonen, is de kans groot dat hun huur fiks stijgt. Hier moet een oplossing voor komen, het moet voor deze mensen makkelijker en goedkoper worden om te verhuizen, daar hebben zij iets aan, maar ook mensen die op de wachtlijst staan voor een eengezinswoning.

  • Voor de zogenaamde scheefwoners zijn er geen andere huurwoningen beschikbaar en kopen is niet altijd een optie, ondertussen wordt hun huur hoger en hoger, terwijl hun inkomen meestal ongeveer gelijk blijft. De SP vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen of zij willen kopen of huren. Bovendien zouden mensen die anderhalf keer modaal verdienen ook gewoon recht moeten hebben op een huurwoning in regio’s met een overspannen huizenmarkt. Woerden is zo’n regio; de huizen zijn hier relatief duur en ook mensen die anderhalf keer modaal verdienen kunnen met dit inkomen geen hypotheek krijgen voor een eengezinswoning.

Uit dit verhaal komt naar voren dat politieke keuzes de hoofdoorzaak zijn van de lange wachtlijsten en de huurexplosies. Het plan om scheefwoners te verjagen uit hun sociale huurwoning d.m.v. ‘financiële prikkels’ is mislukt. Gezien voorgaande is dit voor ons geen verrassing. Sociale huurwoningen zijn nauwelijks meer sociaal te noemen en hier moeten we samen iets aan veranderen! De SP staat voor kleinschalige corporaties, waar huurders de baas zijn, meer huurwoningen, weg met de wachtlijsten en een betere, sociale berekening van huren en huurverhogingen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier