h

Blog alle

13 maart 2017

Stop olie- en gaswinning, versnel de energietransitie! Vanuit het Groene Hart, voor heel Nederland

Foto: duimdog
PETITIE: https://petities.nl/petitions/laat-het-groene-hart-niet-barsten?locale=nl  Het Groene Hart is een unieke plek in de Randstad van Nederland. Omringd door grote steden en industrie, biedt het in de nabijheid van miljoenen mensen ook een plek voor rust, natuur, cultuurhistorie en gemoedelijkheid. De inwoners van het Groene Hart zijn trots op hun regio en de rol die zij speelt in de Randstad.
Lees verder
1 november 2016

Olie- en gasveld Molenvliet, Woerden

Onder Woerden en omgeving bevindt zich een olie- en gasveld van zoiets als 65 km vierkant op een diepte van 1700 meter.

Lees verder
1 maart 2016

“Sporten? Ik ben al zo druk…”

De gemeente heeft op 28 sept. 2015 het nieuwe sportbeleid gepubliceerd. De visie is dat alle mensen ongeacht (financiële) achtergrond, leeftijd, of fysieke conditie, in staat gesteld moeten worden om te sporten of te bewegen.

Lees verder
1 maart 2016

ONDERWIJS

De huidige regering heeft passend onderwijs ingevoerd als bezuinigingsmaatregel. Kinderen die extra aandacht nodig hebben komen in veel te volle klassen terecht.

Lees verder
1 maart 2016

HUURWONINGEN

Als u in gemeente Woerden op zoek gaat naar een betaalbare huurwoning dan valt dat nog niet mee.

Lees verder
1 maart 2016

ZORG & ZIEKENHUIS

Als het tegenwoordig over de zorg gaat in Nederland, dan wordt er vooral gesproken over de hoge kosten of het gebrek aan goede zorg.

Lees verder
28 juli 2015

Waar laat je die troep?

Sinds de gemeente Woerden heeft aangekondigd dat inwoners hun afval beter moeten scheiden, ben ik dat ook eens gaan proberen. En wat heb ik mij in het begin verbaasd over de berg PMD-afval wat ik uit het restafval kon scheiden.

Lees verder
6 mei 2015

Wat rest? Afval.

De overheid heeft bepaald dat 75% van het afval gescheiden moet zijn.

Lees verder
11 februari 2015

NIET FUSEREN MAAR SAMENWERKEN

Banken, verzekeraars en de Raad van Bestuur zijn volgens voorzitter Van Rossum de “mensen met expertise” aan wie wij, de gewone mensen, “dingen moeten overlaten”1). Wat is die expertise precies waar mevrouw Van Rossum het hier over heeft?

Lees verder

U bent hier