h

ONDERWIJS

1 maart 2016

ONDERWIJS

De huidige regering heeft passend onderwijs ingevoerd als bezuinigingsmaatregel. Kinderen die extra aandacht nodig hebben komen in veel te volle klassen terecht.

De werkdruk voor leerkrachten stijgt, terwijl alle kinderen die extra aandacht nodig hebben het te weinig krijgen. Ook de kinderen zonder leerproblemen hebben daar natuurlijk last van. Dat het passend onderwijs op deze manier geen succes wordt kan iedereen wel zien.

Toch is het mogelijk maken van passend onderwijs heel belangrijk. De gedachte achter passend onderwijs is dat alle kinderen aan onderwijs deel kunnen nemen op reguliere scholen in hun eigen leefomgeving. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met onderlinge verschillen waardoor het voor beide groepen op latere leeftijd ook nog vanzelfsprekend is om met elkaar om te gaan. Hierdoor verbetert het zelfbeeld van kinderen met een beperking en zullen zij in de toekomst gemakkelijker aansluiting kunnen vinden bij bijvoorbeeld leeftijdsgenoten en de arbeidsmarkt.

Als er nu wordt geïnvesteerd in passend onderwijs betaalt dat zich dus op langere termijn terug.

De SP werkt aan een wetsvoorstel om de klassen in het basisonderwijs kleiner te maken, namelijk nog maximaal 29 leerlingen per klas. Dat is natuurlijk niet goed genoeg, daarom zeggen we ook dat op termijn gemiddeld 23 leerlingen per bevoegde leerkracht wordt toegestaan. Conciërges mogen dus niet als onderwijspersoneel worden meegeteld.  

 

Verder is er budget nodig om extra bevoegd personeel aan te stellen. Om leerlingen met een hulpvraag te begeleiden is een schoolcoach nodig met kennis van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen, die zorgt voor een goede afstemming tussen de leraar, de ouders, het kind en eventueel ook met jeugdzorg. Want een goede samenwerking tussen deze partijen blijkt het allerbelangrijkst om het kind tot zijn of haar recht te laten komen.

Daarnaast hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs vaak te maken met wisselende roosters en leraren. Dit is voor leerlingen die baat hebben bij structuur en regelmaat echt een ramp. Ook hier kan een schoolcoach helpen. Een coach die de hele schoolperiode een leerling begeleidt zodat er tenminste één vast aanspreekpunt is voor de leerling.

 

In gemeente Woerden waren er in 2015 nog 180 leerlingen die niet binnen eigen gemeente naar school konden. Zij gingen vooral naar school in Utrecht maar ook in Alpen aan den Rijn of Amersfoort. “Het is natuurlijk goed dat deze kinderen naar school kunnen en dat het vervoer voor hen is georganiseerd, maar onderwijs in eigen gemeente op een reguliere school heeft voor de SP in Woerden echt de voorkeur. Niet alleen leren kinderen met- en zonder beperking zo van jongs af aan al met elkaar om te gaan, er hoeven ook minder leerlingen gebruik te maken van het leerlingenvervoer”.

 

Het vervoer naar- en van school kan namelijk onwijs belastend zijn voor deze soms nog heel jonge kinderen en hun ouders. Busjes komen soms niet of te laat; chauffeurs weten soms niet met het moeilijk verstaanbare gedrag van kinderen om te gaan; en soms beschikken busjes niet over kinderzittingen voor de allerjongsten.

https://actie.sp.nl/kleineklassenstrijd

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier