h

SP: "Patiëntveiligheid in Woerden is buiten kantoortijden ernstig in het geding".

17 november 2017

SP: "Patiëntveiligheid in Woerden is buiten kantoortijden ernstig in het geding".

Foto: SP

Commissie Welzijn 15-11-2017 
Betreft: Agendapunt 7: “brief actiecomité behoud huisartsenpost en spoedeisende hulp / actualiteiten HAP en SEH

Wilma de Mooij stelde in de commissie Welzijn drie vragen aan de fracties van de politieke partijen in Woerden.

  1. Wat gaat u doen om er zorg voor dragen dat er binnen deze gemeente constructief geluisterd wordt, door huisartsen en zorgbestuurders naar de inwoners in hun rol van patiënt, mantelzorger of toekomstige patiënt.
  2. Wat gaat u doen om er zorg voor dragen dat Woerden een kleinschalig georganiseerde HAP krijgt. Volgens het principe, Zorg Dichtbij de Mens.
  3. Wat gaat u doen om er zorg voor dragen dat Woerden als voorziening een kleinschalig streekziekenhuis heeft met SEH, geboortezorg en IC.

Buiten de kantoortijden, is het verplaatsen van de HAP met name in de avondspits onverantwoord. De Landelijke Vereniging van Huisartsen stelt dat de huisartsenpraktijk tussen 08.00 en 17.00 uur binnen 15 minuten bereikbaar dient te zijn voor de patiënt. Binnen deze tijden kunnen de huisartsen rekenen op de directe back-up van ambulance, SEH en ziekenhuis. Buiten kantoortijden ligt dat echter anders.

Buiten kantoortijden is de richtlijn voor bereikbaarheid, in weekenden en op feestdagen gesteld op 30 minuten. Met een maximale reistijd van 30 minuten is de patiëntveiligheid buiten kantoortijden niet in het geding. Zo is dat binnen de Beroepsgroep afgesproken. En dat is ook de richtlijn voor handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg. 

Maar, in de avondspits is de gemiddelde snelste route van Woerden naar Leidsche Rijn (en Nieuwegein) 31 minuten.  

We kunnen dan ook stellen dat in Woerden de patiëntveiligheid buiten kantoortijden ernstig in het geding is. Elke minuut die de patiënt langer onderweg is, gaat ten koste van de patiëntveiligheid. Voor elke Woerdense patiënt die door de triagist met een lichte spoedklacht naar de HAP van Antonius wordt doorverwezen wordt dat risico genomen.

De routeplanner houdt rekening met een gemiddelde vertraging. Maar in de werkelijkheid staan Woerden en Utrecht met regelmaat volledig vast en is een reistijd van ruim 45 minuten van Woerden naar Utrecht geen uitzondering. 

Het verhuizen van de HAP staat rechtstreeks in lijn met het verhuizen van de Spoed Eisende Hulppost naar Utrecht. Maar toch schreef de burgemeester namens het college onlangs in een brief aan de Inspectie dat Woerden de SEH-post niet belangrijk zou vinden. Het college verwoorde daarmee de Haagse visie van de VVD, D66, CU, Groen Links en Partij van de Arbeid. Deze visie houdt in dat SEH posten geconcentreerd kunnen worden in grootschalige zorgfabrieken in grotere steden, zoals Utrecht. Het CPB is er helder over dat verplaatsing van de SEH de opmaat is voor ontmanteling van het streekziekenhuis. Ook de samenvoeging van HAP en SEH is een trend.

Het lijkt erop dat het college van Woerden hier negeert dat inwoners meer dan 33-duizend-en-500 keer de moeite namen om petities te ondertekenen tégen de schaalvergroting in Woerden. En dat deden zij zowel op straat als online. Kleinschaligheid in de basisspoedzorg zou een speerpunt moeten zijn voor Woerden.

De naderende verhuizing van de HAP en SEH m.i.v. 1 januari a.s en het ontmantelen van het Hofpoort Ziekenhuis is de Woerdense patiënten een doorn in het oog. Zij maken zich boos over de toegenomen reistijd naar de HAP en SEH in Utrecht of Leidsche Rijn en de risico's die zij daarin ervaren.

Maar dat is niet het enige dat steekt. Er is Woerden een prachtig kleinschalig streekziekenhuis ontnomen dat sinds jaar en dag uitstekende zorg verleende. Een streekziekenhuis dat met vele prijzen gelauwerd is.
De Woerdenaren houden de zorgverzekeraar met diens eisen aan de Huisartsenpraktijk en Ziekenhuis daar verantwoordelijk voor.

De reistijd is toegenomen en het is lastiger om het ziekenhuis te bereiken, zowel per auto als per openbaar vervoer. Even op bezoek gaan is moeilijker en wordt als hobbel ervaren. 

Wat kopen we eigenlijk voor die Haagse Zorg-Verzekeraarsvisie in Woerden?
- een kat in de zak.
- een stad zonder streekziekenhuis.
- de HAP op afstand in Utrecht

Tweede Kamerlid van de SP, Nine Kooiman stelde 30 mei jl.vragen aan Minister Schippers over de situatie in Woerden. De Minister antwoorde dat de huisartsenpost en het ziekenhuis actief met de inwoners van Woerden in gesprek dienen te gaan.
Tot heden lijkt dit voor de Woerdenaren niets anders op te hebben geleverd dan de zoveelste top-down informatiesessie vanuit de zorgbestuurdersstoel:

‘Wij weten wat goed voor u is’. Kijk eens hoe goed wij het voor u regelen.

Maar, het is niet goed geregeld. En, er is tot heden niet écht geluisterd naar de patiënten. Sterker nog, door de geneesheer directeuren van het Antonius zijn onlangs serieuze vragen van patiënten weggezet met ‘Het is maar emotie’. Dat vinden we bij de SP beneden alle peil. Zorg en emotie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn twee zijden van één medaille. 

In de huisartsenzorg hoort de menselijke maat leidend zijn. Als we dat loslaten, zal de huisartsenzorg buiten kantoortijd steeds verder vervreemden. In Engeland werden bijvoorbeeld Poolse artsen ingevlogen voor de HAP weekenddiensten. Commerciële aanbieders grepen daar, dankzij de marktwerking in de Zorg hun kans. Te alle tijden moet voorkomen worden dat dit met de Woerdense patiëntenzorg gebeurt.

Maar, de druk op huisartsen neemt toe, zodanig dat avond, nacht en weekenddiensten onder druk zijn komen te staan. Maar met de grootschalige HAP komt de zorg steeds verder van de patiënten af te staan. Terwijl continuïteit en kleinschaligheid juist voor de persoonlijke betrokkenheid zorgen die zo kenmerkend is voor goede huisartsenzorg, lijken inwoners met een HAP op afstand sneller een beroep te doen op de duurdere ambulancezorg.

De huidige zorgfinancieringssystematiek is debet aan deze situatie. De SP pleit daarom voor een Nationaal Zorgfonds die de relatie patiënt-huisarts bovenin het vaandel heeft en de zorgverzekeraars buiten spel zet.

18 december a.s. komt het Nationaal Zorgfonds naar Woerden. Zij organiseren dan een positieve avond over de Zorg, voor zorgverleners en voor de inwoners van Woerden en omgeving. 

Nieuwsitem RPL-TV via deze link

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier