h

Nieuws uit 2020

16 april 2020

Vragen uit de samenleving, beschermingsmateriaal voor Woerdense Zorg

Foto: SP

18 maart jl. stelde de fractievoorzitter van de Woerdense SP via de groeps-app een vraag aan college B&W en de andere fractievoorzitters. Het was een voorstel om na te gaan of het mogelijk was om als gemeente actie te ondernemen voor beschermingsmaterialen voor de zorg. Bijvoorbeeld door Woerdense ondernemers te motiveren en zo mogelijk te faciliteren, eventueel in samenwerking met FermWerk.

Lees verder
31 maart 2020

Provincie Utrecht moet het openbaar vervoer nationaliseren

Foto: SP

Sinds 12 maart ziet Nederland er anders uit dan we gewend zijn. Met z’n allen proberen we de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan door zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar we zijn ook met onze neus op de feiten gedrukt welke voorzieningen in onze samenleving van vitaal belang zijn. Natuurlijk de zorg en de voedselvoorziening, maar ook het openbaar vervoer. Juist om de andere vitale sectoren overeind te houden is het noodzakelijk dat we gegarandeerd goed functionerend openbaar vervoer hebben, ook in tijden van crisis.

Lees verder
16 maart 2020

De aanpak van het Coronavirus

Foto: Ben

Bron: sp.nl 'Alle zorgverleners, in Noord-Brabant en daarbuiten, verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder
20 februari 2020

#HugoNietVloggenMaarPoetsen

Foto: SP

#HugoNietVloggenMaarPoetsen Er zijn veel problemen in de zorg. Ouderenzorg, GGZ, Jeugdzorg en ga zo maar door. In Woerden en Montfoort zagen we dat resp. de Rijnhoven en Reinaerde clienten, waaronder mensen met een levenslange relatie kilometers uit elkaar in de zorg plaatsten. Overal staan mensen in de kou.

Lees verder
17 februari 2020

Balans in Woerdense straatnamen

Foto: Wilma de Mooij

De benaming van wijken en straten in de gemeente Woerden heeft een ongelijkmatige verdeling in mannen- en vrouwennamen. De SP vraagt hier aandacht voor met een motie, samen met Inwonersbelangen. De motie heeft als doel, bewustwording en als gevolg daarvan concreet meer vrouwennamen in het straatbeeld.

Lees verder
8 februari 2020

Betere zorg voor het milieu, minder papier, inkt en brandstof

De hoeveelheid drukwerk dat in de brievenbussen van de Woerdense huishoudens valt kan flink verminderd worden. Jaarlijks valt er in een gemiddeld huishouden bijna 70 kilo aan ongevraagd drukwerk in de brievenbus, waaronder 34 kilo papieren reclamefolders. De ja-ja sticker is een mogelijkheid daartoe. Progressief Woerden en SP Woerden leggen dit alternatief middels een motie voor aan de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier