h

Nieuws van de afdeling

4 juni 2020

PERSBERICHT SP WOERDEN VERBOLGEN OVER ZETELROOF DE MOOIJ

Het bestuur van SP Woerden heeft met verbazing en onbegrip kennisgenomen van het plotselinge vertrek van SP fractieleider en raadslid Wilma de Mooij. Op 3 juni 2020 werd bekend dat SP raadslid Wilma de Mooij overstapt van de SP naar de Partij voor de Toekomst.

Lees verder
23 mei 2020

0 % huurverhoging = genoeg!

Foto: SP

SP Woerden roept woningcorporatie Groen West op om de huur niet te verhogen.  0% IS GENOEG. 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen de inkomsten terug.
Ter info, hieronder de brief van SP Woerden aan de directeur-bestuurder van Groen West:

Lees verder
16 april 2020

Verzoek extra ondersteuning inwoners in het kader van coronacrisis

Foto: SP

De huidige crisis raakt veel mensen. Voor ondernemers worden er maatregelen getroffen en ook niet-ondernemers hebben extra ondersteuning nodig, zoals inwoners met een uitkering, een onzeker flex- of een 0-uren contract, payrol- , uitzend, oproep-, en invalkrachten. Deze mensen komen in de problemen als hun inkomsten voor een deel wegvallen of de vaste lasten groter worden ten gevolge van de corona crisis. Aan woonlasten, energie en zorgkosten wordt een groot deel van hun (toch al niet royale) inkomen besteed. Deze kosten zo laag mogelijk houden draagt direct bij aan hun bestaanszekerheid.

Lees verder
16 april 2020

Vragen uit de samenleving, beschermingsmateriaal voor Woerdense Zorg

Foto: SP

18 maart jl. stelde de fractievoorzitter van de Woerdense SP via de groeps-app een vraag aan college B&W en de andere fractievoorzitters. Het was een voorstel om na te gaan of het mogelijk was om als gemeente actie te ondernemen voor beschermingsmaterialen voor de zorg. Bijvoorbeeld door Woerdense ondernemers te motiveren en zo mogelijk te faciliteren, eventueel in samenwerking met FermWerk.

Lees verder
31 maart 2020

Provincie Utrecht moet het openbaar vervoer nationaliseren

Foto: SP

Sinds 12 maart ziet Nederland er anders uit dan we gewend zijn. Met z’n allen proberen we de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan door zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar we zijn ook met onze neus op de feiten gedrukt welke voorzieningen in onze samenleving van vitaal belang zijn. Natuurlijk de zorg en de voedselvoorziening, maar ook het openbaar vervoer. Juist om de andere vitale sectoren overeind te houden is het noodzakelijk dat we gegarandeerd goed functionerend openbaar vervoer hebben, ook in tijden van crisis.

Lees verder
16 maart 2020

De aanpak van het Coronavirus

Foto: Ben

Bron: sp.nl 'Alle zorgverleners, in Noord-Brabant en daarbuiten, verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Lees verder

Pagina's

U bent hier