h

Nieuws van de afdeling

16 augustus 2019

Zorg voor de oerhollandse knotwilgen

In de gemeente Woerden zijn diverse knotwilgen aanwezig. De knotwilg is een oerhollandse boom met een verhaal en is van historische waarde. Het zou mooi zijn als het college de knotwilg wil toevoegen aan de Woerdense lijst van beschermingswaardige boom(groepen) en met een frequentie van 2 jaar de bomen om-en-om worden geknot. Daarmee kan gewaarborgd worden dat de reeds bestaande Woerdense knotwilgen in al diens prachtgige hoedanigheden nog lang te bewonderen zijn. 

Lees verder
8 augustus 2019

Sociaal samenwerken aan gezonde wijken

Foto: Gemeente

Minister Ollongren is in gesprek met Utrecht over woningbouw in Rijnenburg. Het belang van het lenigen van woningnood weegt op tegen de bouw van windmolens en zonneweiden. Er is ruimte voor 20.000 - 25.000 woningen.

Lees verder
6 augustus 2019

Onzekerheid zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel in EU-aanbesteding Jeugdzorg, WMO

De SP vraagt het Woerdense college of er ook andere collectieve vormen van zorginkoop denkbaar zijn in plaats van Europees aanbesteden. Wilma de Mooij, voorzitter van de Woerdense SP-fractie stelt dat het aanbesteden leidt tot onzekerheid onder zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel. 

Lees verder
1 augustus 2019

In Memoriam

Foto: SP

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van Frans Epping. Frans kwam vanuit zijn hart op tegen ongelijkheid, uitbuiting en onrecht. Hij wordt herinnerd met respect en dankbaarheid voor de jarenlange tijd waarin hij in de jaren '90 actief was voor de SP, zijn werkzaamheden voor de Tribune in Rotterdam, zijn aanwezigheid onder de mensen en inzet als Raadslid in Woerden. En, voor zijn betrokkenheid nadien. We wensen zijn familie en vrienden veel kracht.

Lees verder
13 juli 2019

Woerdense zorgonderneming op lijstje landelijke zorginstellingen met hoge winsten

Foto: SP

Onlangs heeft het programma Pointer samen met Reporter radio en Follow the Money blootgelegd dat miljoenen euro’s aan zorggeld niet aan zorg wordt besteed maar terecht komen bij winsten van zorginstellingen. In Woerden kwam zorgorganisatie PsyMens B.V.  terecht op het landelijke lijstje van instellingen met hoge winsten. 

Lees verder
4 juni 2019

Transparantie in besteding gemeenschapsgeld, FermWerk meer onder de loep

Foto: FermWerk

De Woerdense SP wil dat FermWerk meer onder de loep wordt gelegd dan in de gebruikelijke periodieke rapportages. De fractie dient daartoe eind juni een tweetal moties in (zie onder dit bericht). Fractievoorzitter Wilma de Mooij wil dat het college inzichtelijk maakt wat de consequenties zijn als Woerden uit de Gemeenschappelijke Regeling stapt. Ook wil zij dat er meer inzicht komt in de resultaten, in vergoedingen en het declaratiegedrag van de Top van FermWerk. De Mooij: "FermWerk kost de gemeente dit jaar ruim 1,3 miljoen meer in vergelijking met realisatiecijfers 2018. De kosten zijn gedurende de jaren alsmaar gestegen terwijl de resultaten achterblijven. Onze inwoners hebben er alle recht op dat FermWerk uiterst transparant is over alle uitgaven van het gemeenschapsgeld."

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier