h

Nieuws van de afdeling

1 september 2019

Impact PAS-besluit op Woerden

Foto: SP

De SP heeft het college 26 aug jl. met een verzoek om inlichtingen (artikel 41 RvO) verzocht de Raad te informeren over gevolgen voor Woerden van de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees verder
27 augustus 2019

Bestuursuitje is verspilling van gemeenschapsgeld

Foto: SP

De fractievoorzitter van de Woerdense SP, Wilma de Mooij gaat niet mee met het jaarlijkse bestuursuitje. Zij heeft er moeite mee dat gemeenschapsgeld naar uitbundige uitjes gaat en vraagt zich af of het wel zo wenselijk is dat het gemeentebestuur zich laat fêteren door Woerdense bedrijven.

Lees verder
17 augustus 2019

Kritiek op woningbouw Zegveld

Het Zegveldse Dorpsplatform heeft in het AD van 16 aug jl. kritiek geuit op de woningbouw aldaarDe kritiek is niet mals, het college zou zich niet houden aan afspraken uit de Zegveldse woonvisie en afspraken uit de provinciale visie.

Lees verder
16 augustus 2019

Zorg voor de oerhollandse knotwilgen

In de gemeente Woerden zijn diverse knotwilgen aanwezig. De knotwilg is een oerhollandse boom met een verhaal en is van historische waarde. Het zou mooi zijn als het college de knotwilg wil toevoegen aan de Woerdense lijst van beschermingswaardige boom(groepen) en met een frequentie van 2 jaar de bomen om-en-om worden geknot. Daarmee kan gewaarborgd worden dat de reeds bestaande Woerdense knotwilgen in al diens prachtgige hoedanigheden nog lang te bewonderen zijn. 

Lees verder
8 augustus 2019

Sociaal samenwerken aan gezonde wijken

Foto: Gemeente

Minister Ollongren is in gesprek met Utrecht over woningbouw in Rijnenburg. Het belang van het lenigen van woningnood weegt op tegen de bouw van windmolens en zonneweiden. Er is ruimte voor 20.000 - 25.000 woningen.

Lees verder
6 augustus 2019

Onzekerheid zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel in EU-aanbesteding Jeugdzorg, WMO

De SP vraagt het Woerdense college of er ook andere collectieve vormen van zorginkoop denkbaar zijn in plaats van Europees aanbesteden. Wilma de Mooij, voorzitter van de Woerdense SP-fractie stelt dat het aanbesteden leidt tot onzekerheid onder zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier