h

Nieuws van de afdeling

16 oktober 2019

Proef bodycam boa's Woerden

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente een proef doet met professioneel gebruik van de bodycam door boa’s. Verschillende gemeenten gingen Woerden hierin voor. Verwacht wordt dat het dragen van de bocycam het veiligheidsgevoel van de boa’s kan versterken, de beelden een goede aanvulling zijn voor trainingen en de professionaliteit ten goede kunnen komen, zoals ondersteuning bij het oefenen van de gesprekstechnieken van de boa’s. 

Lees verder
15 oktober 2019

Maximale aandacht voor de zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Woerden.

In een waterrijk land als Nederland is zwemmen een basisvaardigheid. Er is veel mogelijk om verdrinkingen in Nederland tegen te gaan. Ook op gemeentelijk niveau kan veel gedaan worden om de zwemveiligheid en de zwemvaardigheid te verbeteren. SP-raadslid Wilma de Mooij wil daarom dat het college alle mogelijke maatregelen neemt: ‘Om verdrinkingen zoveel mogelijk te voorkomen is van belang dat permanent geïnvesteerd wordt in goed zwemonderwijs en er goed toezicht is.

Lees verder
3 oktober 2019

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

Foto: openbaar
Op het zorg-meldpunt van de SP in Woerden hebben inwoners en zorgmedewerkers uit Woerden en omgeving ervaringsverhalen gedeeld over de HAP van het Antonius Ziekenhuis. Vier van deze ervaringen zijn in het zwartboek van 'de werkgroep Zorg voor Woerden' opgenomen (bevat 11 ervaringsverhalen). Twee meldpuntervaringen zijn voorgelezen tijdens de thema-avond over de Zorg 1 oktober jl. in het gemeentehuis van Woerden. 
Lees verder
2 oktober 2019

Weet wat u stemt

Een kamermeerderheid verwierp 9 sept jl. een motie van SP Tweedekamerlid Henk van Gerven die meer democratische invloed wil van de gemeente om goede ziekenhuiszorg te behouden. Wilt u dat inwoners zeggenschap krijgen? Weet wat u stemt!

Lees verder
25 september 2019

Invloed voor gemeenten bij grote veranderingen in de ziekenhuiszorg

Foto: SP

SP Tweede Kamer lid Henk van Gerven neemt 1 oktober a.s. zitting in het forum van het zorgsymposium voor Woerden. Centraal deze avond staat de vraag naar de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in Woerden. Door de fusie van het Hofpoort met het Antonius heeft Woerden geen streekziekenhuis, spoedeisende hulppost en huisartsenpost meer. Doel van het symposium is duidelijk krijgen wat Woerden wil en nodig heeft aan Zorg in de toekomst.

Lees verder
18 september 2019

CETA alarm - Woerden - Vermilion Go Home!

Foto: SP

Bron: omrop Fryslân en deGouda. 
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenten en provincies in hun strijd tegen gaswinning. Daar waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders voor in een notitie aan gemeenteraadsleden. Als het verdrag er komt, kunnen zowel lokale als landelijke overheden geen wetten en regels meer instellen die de winst van investeerders aan banden leggen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier