h
12 januari 2020

Niet in mijn naam, dont Iraq, Iran

Foto: SP

SP Woerden demonstreerde 11 januari 2020 in Amsterdam voor vrijheid en vrede. Solidair met de Iraniërs die niets liever willen dan bevrijd te worden van het onderdrukkende regime. We staan achter de bevolking die het zat is dat 80 miljoen Iraniërs worden onderdrukt door een dictatoriaal gewelddadig regime. Een regime dat onlangs 1500 vreedzame demonstranten vermoordde.

Lees verder
11 december 2019

Woerden solidair met Monfoort! Samen sterk voor kwetsbare ouderen!

Foto: SP

De menselijke maat verdwijnt in de zorg voor onze meest kwetsbare naasten. Dit mag niet gebeuren! De Regering dient te waarborgen dat zorg voor ouderen in de eigen leefomgeving een basisvoorziening is.

Lees verder
6 december 2019

Lilian Marijnissen in Montfoort: SP wil zorgbuurthuizen zodat iedereen oud kan worden in z'n eigen buurt

Foto: SP

Twee SP Tweede Kamerleden, Lilian Marijnissen en Maarten Hijink kwamen maandag 2 december naar Montfoort. Zij gingen in gesprek met een aantal ouderen en de actiegeroep BOM (Behoud Ouderenzorg Montfoort). De ouderenzorg dreigt te verdwijnen uit Montfoort door het sluiten van de Vlinderhof (dagbesteding) en het kleinschalige verpleeghuis de Bloesemhof. 

Lees verder
15 november 2019

Installatie commissielid / fractieassistent SP Woerden

Foto: SP

Jan Willem Weijers is 14 november geïnstalleerd als commissielid / fractieassistent voor de SP Woerden. Een nieuw gezicht in de Woerdense politiek maar achter de schermen is hij al jaren actief binnen de afdeling en ondersteunend aan de fractie. 

Lees verder
19 oktober 2019

Woerdense beleid voor hondenbelasting niet in lijn met het afvalbeleid

Foto: Roel Visser / Tribune April, 2008

De SP wil dat beleid voor hondenbelasting geschrapt wordt uit de begroting 2020-2023 en vervolgens structureel. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat de heffing opgenomen is in de begroting terwijl er al zoveel en door verschillende partijen in de Raad tegen geknokt is. En ook landelijk steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer heffen. 

Lees verder
16 oktober 2019

Proef bodycam boa's Woerden

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente een proef doet met professioneel gebruik van de bodycam door boa’s. Verschillende gemeenten gingen Woerden hierin voor. Verwacht wordt dat het dragen van de bocycam het veiligheidsgevoel van de boa’s kan versterken, de beelden een goede aanvulling zijn voor trainingen en de professionaliteit ten goede kunnen komen, zoals ondersteuning bij het oefenen van de gesprekstechnieken van de boa’s. 

Lees verder
15 oktober 2019

Maximale aandacht voor de zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Woerden.

In een waterrijk land als Nederland is zwemmen een basisvaardigheid. Er is veel mogelijk om verdrinkingen in Nederland tegen te gaan. Ook op gemeentelijk niveau kan veel gedaan worden om de zwemveiligheid en de zwemvaardigheid te verbeteren. SP-raadslid Wilma de Mooij wil daarom dat het college alle mogelijke maatregelen neemt: ‘Om verdrinkingen zoveel mogelijk te voorkomen is van belang dat permanent geïnvesteerd wordt in goed zwemonderwijs en er goed toezicht is.

Lees verder
3 oktober 2019

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

Foto: openbaar
Op het zorg-meldpunt van de SP in Woerden hebben inwoners en zorgmedewerkers uit Woerden en omgeving ervaringsverhalen gedeeld over de HAP van het Antonius Ziekenhuis. Vier van deze ervaringen zijn in het zwartboek van 'de werkgroep Zorg voor Woerden' opgenomen (bevat 11 ervaringsverhalen). Twee meldpuntervaringen zijn voorgelezen tijdens de thema-avond over de Zorg 1 oktober jl. in het gemeentehuis van Woerden. 
Lees verder
2 oktober 2019

Weet wat u stemt

Een kamermeerderheid verwierp 9 sept jl. een motie van SP Tweedekamerlid Henk van Gerven die meer democratische invloed wil van de gemeente om goede ziekenhuiszorg te behouden. Wilt u dat inwoners zeggenschap krijgen? Weet wat u stemt!

Lees verder
25 september 2019

Invloed voor gemeenten bij grote veranderingen in de ziekenhuiszorg

Foto: SP

SP Tweede Kamer lid Henk van Gerven neemt 1 oktober a.s. zitting in het forum van het zorgsymposium voor Woerden. Centraal deze avond staat de vraag naar de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in Woerden. Door de fusie van het Hofpoort met het Antonius heeft Woerden geen streekziekenhuis, spoedeisende hulppost en huisartsenpost meer. Doel van het symposium is duidelijk krijgen wat Woerden wil en nodig heeft aan Zorg in de toekomst.

Lees verder

Pagina's