h
3 oktober 2019

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

Foto: openbaar
Op het zorg-meldpunt van de SP in Woerden hebben inwoners en zorgmedewerkers uit Woerden en omgeving ervaringsverhalen gedeeld over de HAP van het Antonius Ziekenhuis. Vier van deze ervaringen zijn in het zwartboek van 'de werkgroep Zorg voor Woerden' opgenomen (bevat 11 ervaringsverhalen). Twee meldpuntervaringen zijn voorgelezen tijdens de thema-avond over de Zorg 1 oktober jl. in het gemeentehuis van Woerden. 
Lees verder
2 oktober 2019

Weet wat u stemt

Een kamermeerderheid verwierp 9 sept jl. een motie van SP Tweedekamerlid Henk van Gerven die meer democratische invloed wil van de gemeente om goede ziekenhuiszorg te behouden. Wilt u dat inwoners zeggenschap krijgen? Weet wat u stemt!

Lees verder
25 september 2019

Invloed voor gemeenten bij grote veranderingen in de ziekenhuiszorg

Foto: SP

SP Tweede Kamer lid Henk van Gerven neemt 1 oktober a.s. zitting in het forum van het zorgsymposium voor Woerden. Centraal deze avond staat de vraag naar de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in Woerden. Door de fusie van het Hofpoort met het Antonius heeft Woerden geen streekziekenhuis, spoedeisende hulppost en huisartsenpost meer. Doel van het symposium is duidelijk krijgen wat Woerden wil en nodig heeft aan Zorg in de toekomst.

Lees verder
18 september 2019

CETA alarm - Woerden - Vermilion Go Home!

Foto: SP

Bron: omrop Fryslân en deGouda. 
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenten en provincies in hun strijd tegen gaswinning. Daar waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders voor in een notitie aan gemeenteraadsleden. Als het verdrag er komt, kunnen zowel lokale als landelijke overheden geen wetten en regels meer instellen die de winst van investeerders aan banden leggen. 

Lees verder
1 september 2019

Impact PAS-besluit op Woerden

Foto: SP

De SP heeft het college 26 aug jl. met een verzoek om inlichtingen (artikel 41 RvO) verzocht de Raad te informeren over gevolgen voor Woerden van de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees verder
27 augustus 2019

Bestuursuitje is verspilling van gemeenschapsgeld

Foto: SP

De fractievoorzitter van de Woerdense SP, Wilma de Mooij gaat niet mee met het jaarlijkse bestuursuitje. Zij heeft er moeite mee dat gemeenschapsgeld naar uitbundige uitjes gaat en vraagt zich af of het wel zo wenselijk is dat het gemeentebestuur zich laat fêteren door Woerdense bedrijven.

Lees verder
17 augustus 2019

Kritiek op woningbouw Zegveld

Het Zegveldse Dorpsplatform heeft in het AD van 16 aug jl. kritiek geuit op de woningbouw aldaarDe kritiek is niet mals, het college zou zich niet houden aan afspraken uit de Zegveldse woonvisie en afspraken uit de provinciale visie.

Lees verder
16 augustus 2019

Zorg voor de oerhollandse knotwilgen

In de gemeente Woerden zijn diverse knotwilgen aanwezig. De knotwilg is een oerhollandse boom met een verhaal en is van historische waarde. Het zou mooi zijn als het college de knotwilg wil toevoegen aan de Woerdense lijst van beschermingswaardige boom(groepen) en met een frequentie van 2 jaar de bomen om-en-om worden geknot. Daarmee kan gewaarborgd worden dat de reeds bestaande Woerdense knotwilgen in al diens prachtgige hoedanigheden nog lang te bewonderen zijn. 

Lees verder
8 augustus 2019

Sociaal samenwerken aan gezonde wijken

Foto: Gemeente

Minister Ollongren is in gesprek met Utrecht over woningbouw in Rijnenburg. Het belang van het lenigen van woningnood weegt op tegen de bouw van windmolens en zonneweiden. Er is ruimte voor 20.000 - 25.000 woningen.

Lees verder
6 augustus 2019

Onzekerheid zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel in EU-aanbesteding Jeugdzorg, WMO

De SP vraagt het Woerdense college of er ook andere collectieve vormen van zorginkoop denkbaar zijn in plaats van Europees aanbesteden. Wilma de Mooij, voorzitter van de Woerdense SP-fractie stelt dat het aanbesteden leidt tot onzekerheid onder zorgvragers, zorgaanbieders en zorgpersoneel. 

Lees verder

Pagina's