h

Nieuws uit 2019

3 oktober 2019

Niet van en leien dakje, maar wel vooruit voor goede huisartsenspoedzorg en ziekenhuiszorg dichtbij

Foto: openbaar
Op het zorg-meldpunt van de SP in Woerden hebben inwoners en zorgmedewerkers uit Woerden en omgeving ervaringsverhalen gedeeld over de HAP van het Antonius Ziekenhuis. Vier van deze ervaringen zijn in het zwartboek van 'de werkgroep Zorg voor Woerden' opgenomen (bevat 11 ervaringsverhalen). Twee meldpuntervaringen zijn voorgelezen tijdens de thema-avond over de Zorg 1 oktober jl. in het gemeentehuis van Woerden. 
Lees verder
2 oktober 2019

Weet wat u stemt

Een kamermeerderheid verwierp 9 sept jl. een motie van SP Tweedekamerlid Henk van Gerven die meer democratische invloed wil van de gemeente om goede ziekenhuiszorg te behouden. Wilt u dat inwoners zeggenschap krijgen? Weet wat u stemt!

Lees verder
25 september 2019

Invloed voor gemeenten bij grote veranderingen in de ziekenhuiszorg

Foto: SP

SP Tweede Kamer lid Henk van Gerven neemt 1 oktober a.s. zitting in het forum van het zorgsymposium voor Woerden. Centraal deze avond staat de vraag naar de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in Woerden. Door de fusie van het Hofpoort met het Antonius heeft Woerden geen streekziekenhuis, spoedeisende hulppost en huisartsenpost meer. Doel van het symposium is duidelijk krijgen wat Woerden wil en nodig heeft aan Zorg in de toekomst.

Lees verder
18 september 2019

CETA alarm - Woerden - Vermilion Go Home!

Foto: SP

Bron: omrop Fryslân en deGouda. 
Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) beperkt gemeenten en provincies in hun strijd tegen gaswinning. Daar waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders voor in een notitie aan gemeenteraadsleden. Als het verdrag er komt, kunnen zowel lokale als landelijke overheden geen wetten en regels meer instellen die de winst van investeerders aan banden leggen. 

Lees verder
1 september 2019

Impact PAS-besluit op Woerden

Foto: SP

De SP heeft het college 26 aug jl. met een verzoek om inlichtingen (artikel 41 RvO) verzocht de Raad te informeren over gevolgen voor Woerden van de uitspraak van de Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Lees verder
27 augustus 2019

Bestuursuitje is verspilling van gemeenschapsgeld

Foto: SP

De fractievoorzitter van de Woerdense SP, Wilma de Mooij gaat niet mee met het jaarlijkse bestuursuitje. Zij heeft er moeite mee dat gemeenschapsgeld naar uitbundige uitjes gaat en vraagt zich af of het wel zo wenselijk is dat het gemeentebestuur zich laat fêteren door Woerdense bedrijven.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier